Den 12. mars 2019 fikk Stockfleths Sandvika tariffavtale. Vi gratulerer!