Datoen 19.03.2020 vil for alltid bli stående i historiebøkene til baristaklubben. På denne dag vippet vi endelig den magiske grensa på 50 % organiseringsgrad SAMTIDIG som klubben nå teller 50 medlemmer. Godt hjulpet av Corona-utbruddet har vi de siste dagene sett en sterk medlemsvekst, og vi håper inderlig at våre nye kamerater blir værende samtidig som vi ønsker Corona-viruset langt, langt bort.