Klubbens jobb vil alltid være å sørge for at de ansatte kan få en del av kaka, også i dårlige år. Som dere alle vet har vi ikke fått gjennomslag for våre krav om generelle kronetillegg i tidligere lokaloppgjør. I 2019 fikk vi riktignok justert assisterendetillegget med prisveksten, men det skulle da også bare mangle. Derfor er det med lettelse og glede at vi kan meddele at resultatet av årets lokale oppgjør ikke blir null – null – null!

Vi gikk inn i forhandlingene med et krav om 10 øre på alle minstelønnssatser og en videreføring av kroneprisjusteringa av assisterendetillegget. Vi opprettholdte også vårt krav om at vi også skal forhandle lønn for avdelingsledere*. Videre la vi vekt på at våre krav var av symbolsk verdi, gitt bedriftens situasjon, og at vi ønsket å prioritere en lønnsvekst hos våre avdelingsledere i dette oppgjøret.

Bedriftens kom oss i møte med et tilbud på 3 øre på alle minstelønnssatser i Riksavtalens § 3.3. I den store sammenhengen er det en seier vi innkasserer med glede, og vi takket derfor ja til dette tilbudet etter relativt kort betenkningstid. Symbolverdien av å vinne frem i lokale lønnsforhandlinger i vår bransje ville ha vært betydelig selv i et normalår, og er definitivt enda større når vi er midt inne i en pandemi.

Vi sier oss dermed godt fornøyd med dette resultatet, og mener det ikke bare er en seier for de ansatte, men for trepartssamarbeidet som helhet. At bedriften strekker seg for å vise at de tar oss på alvor er prisverdig, og noe de fleste store aktører i hotell-, restaurant- og utelivsbransjen kan lære et og annet av.

Dessverre klarte vi ikke å videreføre avtalen om kpi-justering av assisterendetillegget, men vi fikk likevel inn i avtalen at det vil bli sett på en eller annen form for kompetansehevende tiltak for assisterende ledere som plaster på såret. Bedriften gikk med på dette og den smått så legendariske baristakaffeposen står dermed opp fra graven(!). Hver avdeling vil få én pose av hver nye kaffe vi tar inn, til fordeling for hjemmebrygg for de ansatte. Dette vil altså komme så vel assisterende som resten av teamet til gode.

Vi tok også i år opp lønnstillegg utover minstelønnssatsene i Riksavtalen, og presiserte at vi ønsket oss et system som tar utgangspunkt i avtalens kriterier for dette (kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold). Bedriften gikk med på å protokollføre at man søker å starte opp arbeidet med å se på et internt system for tillegg basert på disse kriteriene, med sikte på å ha dette klart til neste års lokale forhandlinger. Riktignok er ikke dette noen garanti, og det ligger heller ingen automatikk i at man er enige i noen satser for disse tilleggene, men på sikt vil det være formålstjenelig å kunne differensiere systematisk basert på disse kriteriene, samtidig som det også kan motivere til den ansattes personlige utvikling. Det er ingen hemmelighet at å få dette på plass, fort kan bli den viktigste seieren i årets oppgjør.

Vi takker bedriften for samarbeidet og for forhandlingene. Nå er det opp til oss å vise at vi fortsatt kan være verdens beste kaffebryggende kjede, med verdens beste kaffebryggende baristaer!


Tidspunkt for etterbetaling:
De sentrale tilleggene, samt økningen i ubekvhemstilleggene, på til sammen kr 1,72 ble etterbetalt på lønnskjøringa den 5. desember. Det etterbetales fra og med 01.04.2020

De lokale tilleggene blir etterbetalt på lønna den 5. januar. Det etterbetales fra og med 01.07.2020

*Det kom ikke som noen overraskelse at vi heller ikke denne gang fikk forhandle om lønn på vegne av avdelingslederne. Det var strengt tatt gitt på forhånd, grunnet den pågående uenigheten mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv om hvorvidt lederne omfanges av Riksavtalen eller ei.