Da har vi omsider fått i havn enda en tariffavtale, nå på avdelingen vår i samme bygg som Nobels fredssenter. Avtalen ble inngått 13.01.2021