Kategori: Nyheter

Lokale forhandlinger – Resultat

Klubbens jobb vil alltid være å sørge for at de ansatte kan få en del av kaka, også i dårlige år. Som dere alle vet har vi ikke fått gjennomslag for våre krav om generelle kronetillegg i tidligere lokaloppgjør. I 2019 fikk vi riktignok justert assisterendetillegget med prisveksten, men det skulle da også bare mangle. Derfor er det med lettelse og glede at vi kan meddele at resultatet av årets lokale oppgjør ikke blir null – null – null!

Les videre

Baristaklubben har passert 50 medlemmer

Datoen 19.03.2020 vil for alltid bli stående i historiebøkene til baristaklubben. På denne dag vippet vi endelig den magiske grensa på 50 % organiseringsgrad SAMTIDIG som klubben nå teller 50 medlemmer. Godt hjulpet av Corona-utbruddet har vi de siste dagene sett en sterk medlemsvekst, og vi håper inderlig at våre nye kamerater blir værende samtidig som vi ønsker Corona-viruset langt, langt bort.

Tariffoppgjøret 2018

Søndag ble det enighet i meklingen mellom LO og NHO. Det handler for det meste om pensjon, spesifikt AFP, men også litt om lønn. LOs forhandlingsutvalg anbefaler enstemming JA til resultatet.

Hovedpunkter

Forbedret AFP-ordning: flere av hullene i dagens AFP-ordning har blitt tettet.

Fram til nå har mange som blir sykemeldte eller arbeidsledige på grunn av nedbemanning mistet rett til AFP. Nå økes grensen for sykemelding fra ett til to år, og man blir fortsatt regnet som reell arbeidstaker i oppsigelsesperioden dersom man blir avskjediget på grunn av nedbemanning.

Man kan nå ha et avbrekk i ansettelsesforholdet i til sammen 78 uker uten grunn uten å miste retten til AFP. Tidligere var grensen 26 uker. Kravet er fremdeles at man er ansatt og reell arbeidstaker når uttaket skjer.

AFP-ordningen har tidligere gitt alt eller ingenting til mottakere av AFP. Nå blir det en direkte sammenheng mellom hvor lenge man har vært ansatt i en AFP-bedrift og hvor mye man får. Har man lang fartstid i en AFP-bedrift får man ytelser tilnærmet dagens nivå, mens man får mindre med kortere fartstid i en AFP-bedrift. De fleste faller inn under den første gruppen.

Oppsummert vil AFP-ordningen bli mer forutsigbar, og mer enn dobbelt så mange som i dag vil kvalifisere til å motta AFP. Yngre arbeidstakere vil nyte godt av den nye ordningen.

Den nye AFP-ordningen skal utredes og medlemmene i LO vil få mulighet til å stemme for/imot før mellomoppgjøret i 2019. Det vil også etableres gode overgangsordninger for de som er på gammel AFP i dag, uten at det vil påvirke noen av våre ansatte.

Ny ordning for «sliterne»

Slitertillegg erstatter dagens sluttvederlagsordning. De som ikke har helse eller mulgihet til å stå i jobb etter 62, 63 eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av får en ekstra ytelse på 25 000 i året fram til fylte 80 år. Dette innføres fra 1/1-19.

Lønnstillegg

Generelt tillegg på 1,0 kr til alle fra 1/4-18. Lavtlønnstillegg på 2,50 kr til alle på overenskomster som ligger under 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (som i dag ligger på 464 139 kr årlig).

Vi følger Riksavtalen, og får i tillegg følgende: Generelt tillegg til alle på 3,65 kr per time Minstelønn for unge arbeidstakere økes med 3,65 kr per time Øvrige minstelønnssatser økes med 4,69 kr per time (omregnet til 35,5 t/uke: 4,95 per time) Tillegg for arbeid på kveld, helg og natt økes med 3,7 pst.

Lokale forhandlinger skal gjennomføres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet.

Reise, kost og losji

Personer som er inntatt på stedet har fram til nå ikke fått dekker reise, kost og losji. Dette har ført til opprettelsen av såkalte «postkassebedrifter» og bidrar til sosial dumping. Tariffavtalen blir nå klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte knyttes til bedriften.