Stockfleths baristaklubb ble etablert den 12. desember 2017. De syv fremmøtte var Helene V. Dahl, Hanne Fjelddalen, Ingrid Gipling, Mikael Gursli, Kim Tomas L. Klevengen, Sebastian E. Nielsen og Espen Stokkan-Smith. I interimstyret ble Kim Tomas valgt til leder, Ingrid til nestleder og Hanne til sekretær. 15. desember samme år fikk vi gjennomslag for de første fem tariffavtalene i klubbens historie (Fornebu, Gamlebyen, Lille Grensen, Munch-museet, Ski og Tinghuset) og 18. januar 2021 kom den sjette (Prinsens gate) som grunnet feil adresse hadde blitt avvist på første forsøk.

Klubbens første ordinære årsmøte ble avholdt 21.02.2018 med 13 fremmøtte medlemmer hvorpå Hanne Fjelddalen etter eget ønske ble erstattet med Julie Smaavik i det som skulle vise seg å danne tradisjon for et flatt hirearki i styret uten videre definisjon av roller. Klubben mistet dessverre Ingrid til annet arbeide utenfor bedriften i løpet av året og ved utgangen av 2018 talte vi 25 medlemmer.

Årsmøtet i 2019 resulterte i at Helene Mjøs ble valgt som erstatter for Ingrid og drøyt et år etter den forrige tariffavtalen var den syvende på plass 12. mars 2019 (Sandvika). Lokale lønnsforhandlinger resulterte i at vi fikk justert tillegget for assisterende ledere i henholdt til prisveksten og dette var altså første gang vi fikk noe som helst i lokale forhandlinger. Den 12. september var også den åttende avtalen i boks (Oslo City), med den niende (Arkaden) som en førjulsgave den 20 desember. Ved utgangen av 2019 talte klubben 40 medlemmer.

2020 var året hvor vi for første gang passerte 50 medlemmer, men som resten av samfunnet skulle vi fort kjenne effekten av pandemien. Vi rakk likevel å få en ny tariffavtale på Arkaden den 9. februar. I mars ble det permitteringer og tøffe tak, men takket være godt samarbeid fant man løsninger som de fleste kunne akseptere. Dette var også året da Stockfleths baristaklubb endelig fikk på plass en logo, som takket være en organisert grafiker kom i stand i god gammel dugnadsånd. Dette var året hvor vi likevel klarte å få gjennomslag for et kronetillegg (på 0,03!) på alle minstelønnssatsene i tariffavtalen. Dessverre datt medlemstallet til 38 ved utgangen av året, noe som i hovedsak skyldes nedbemanninger som følge av stengning av to avdelinger samme år.

I 2021 startet på samme måte som 2020, med massepermittering. Likevel fikk vi endelig enda en tariffavtale (Vestbanen) i boks den 25. januar. Årsmøtet ble for første gang avholdt digitalt, og Kim Tomas takket for seg grunnet ny jobb utenfor bedriften. Julie trappet også ned, og med det ble Mikael Gursli og Madeleine Olofsson valgt inn i arbeidsutvalget.