Vi har i dag tariffavtaler på ni av ti avdelinger:

 • Arkaden
 • Gamlebyen
 • Homansbyen
 • Lille Grensen
 • Prinsens gate
 • Sandvika
 • Ski
 • Tinghuset
 • Vestbanen

Hvorfor ikke vise solidaritet med de organiserte arbeiderne og legge ditt neste kafébesøk til en av avdelingene med tariffavtale?

Det er ikke tariffavtale ved følgende avdeling(er):

 • Schous Plass

Vi har tidligere hatt tariffavtale ved følgende avdelinger:

 • Fornebu (nedlagt)
 • Munch-museet (nedlagt)
 • Oslo City (nedlagt)