Klubbstyret

Klubbstyret blir valgt av og blant alle medlemmene i Stockfleths baristaklubb. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom klubben og ledelsen i Stockfleth AS, som åpner opp for at vi kan ha sentral representasjon i alle saker som ikke utelukkende omhandler en enkelt avdeling. Klubbstyret fungerer derfor som hovedtillitsvalgte. Styret opererer med flat struktur, og har derfor ikke utpekt noen leder.

Siden baristaklubben er en forholdsvis liten klubb, består arbeidsutvalget av klubbstyret. Utvalgets oppgaver er å koordinere tillitsvalgtsarbeidet på tvers av avdelingene og å bistå de avdelingstillitsvalgte etter beste evne.

Gjennom samarbeidsavtalen har vi månedlige møter med ledelsen og blir informert fortløpende om endringer som vil påvirke de ansatte slik at vi kan komme med innspill og ivareta de ansattes interesser.

Plasstillitsvalgte

Plasstilitsvalgte blir valgt av de organiserte arbeiderne på hver avdeling. Om du ikke finner din avdeling på listen under betyr det at avdelingen ikke har tariffavtale. For å kreve avtale på din avdeling må den enkelte avdelingen ha organisert minimum 10 % av sine ansatte.

Arkaden: Lotte Berge
Gamlebyen: Hanne Fjelddalen
Homansbyen: Ingvild Steen Moa
Lille Grensen: Julie Smaavik
Prinsens gate: Mikael Gursli
Sandvika: Arne Sætre
Ski: Madeleine Olofsson
Tinghuset: Anne Jorid Isaksen
Vestbanen: Hannah Holm Aune